Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk
Ашъор - Рубоиёт

Рубоиёт

«Ҳар рӯз бар осмон-т бодо мурво! ...»
«Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост...»
«Бо он ки дилам аз ғами ҳиҷрат хун аст...»
«Ҷое, ки гузаргоҳи дили маҳзун аст...»
«Дил хаставу бастаи мусалсал мӯест...»
«Тақдир, ки бар куштанат озарм надошт...»
«Чашмам зи ғамат ба ҳар ақиқе, ки бисуфт...»
«Бунлоди ту шуд тарбияти хоҷа, валек ...»
«Бе рӯйи ту хуршеди ҷаҳонсӯз мабод...»
«Зулфаш бикашӣ, шаби дароз андозад...»
«Чун рӯз алам занад, ба номат монад...»
«Ҷуз ҳодиса ҳаргиз талабам кас накунад...»
«Бифнуд танам бар дираму обу замин ...»
«Номат шунавам, дил зи фараҳ зинда шавад...»
«Омад бари ман. Кӣ? Ёр. Кай? Вақти саҳар...»
«Ҳон, ташнаҷигар, маҷӯй з-ин боғ самар...»
«Чун кушта бибиниям ду лаб гашта фароз...»
«Дар ҷустани он нигори пуркинаву ҷанг...»
«Бар ишқи туам на сабр пайдост, на дил...»
«Воҷиб набувад ба кас-бар ифзолу карам...»
«Юсуфрӯе, к-аз ӯ фиғон кард дилам...»
«Чун ҷушша фишонӣ, эй писар, дар кӯям ...»
«Дар пеши худ он нома чу булкома ниҳам...»
«Дар манзили ғам фиканда мафраш моем...»
«Аз гесӯи ӯ насимаки мушк ояд ...»
«Дар ишқ чу Рӯдакӣ шудам сер аз ҷон...»
«Аз ҳиҷри маҳи рухи ту, эй мояи ҷон...»
«Дидор ба дил фурӯхт, нафрӯхт гарон...»
«Рӯят – дарёи ҳусну лаълат – марҷон...»
«Эй аз гули сурх ранг бирбудаву бӯ...»
«Эй нолаи пири хонақоҳ аз ғами ту...»
«Чархи каҷабоз то ниҳон сохт каҷа...»
«Рухсораи ӯ пардаи ушшоқ дарид ...»
«Зулфат дидам, сар аз чамон печида...»
«Эй бар ту расида баҳри ҳар як чора...»
«Чун кори дилам зи зулфи ӯ монд гиреҳ...»
«Эй турфаи хубони ман, эй шӯҳраи Рай...»
«Аз Каъба калисиёнишинам кардӣ...»
«Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ!...»
«Он харпадарат ба дашт хошок задӣ...»
«Дил сер нагардадат зи бедодгарӣ...»
«Бо дода қаноат куну бо дод бизӣ...»
«Ҳон, Рӯдакӣ, аз қайди ғам озод бизӣ...»
«Норафта ба шоҳроҳи васлат гоме...»
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ