Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ

Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов. Душанбе, «Адиб» 2007.
Таҳияи қолаби электронӣ: «shuk»


АБУЛАББОСИ ҚАССОБ

Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Абдулкарими Омулӣ аз ҷумлаи машоихи маъруфи сӯфия буд ва дар охири асри Х мезист. Ӯ касби қассобӣ дошт ва бо ҳамин пеша таъмини зиндагонӣ мекард. Лақаби Абулаббос ҳам, ки «Қассоб» аст, аз ҳамин касби ӯ манша гирифтааст. Абулаббоси Қассоб дар шаҳри Омул хонақоҳ дошт ва Абулҳасани Харақонию Абӯсаъид Абулхайр як-ду сол дар назди ӯ қарор доштаанд. Зикри аҳволу маноқиби ӯ дар китобҳои тасаввуфи омадааст. Як байт ва як рубоии зайли Абулаббоси Қассоб ба тавассути «Номаҳо» ва «Тамҳидот»-и Айнулқузоти Ҳамадонӣ то замони мо расидааст:

Чандон барам нар ман ном,
Пои деворею рой ме ном.

Саҳифаи 1/2

<< Саҳифаи пештара | Мундариҷа | Саҳифаи дигар >>
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ