Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ

Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов. Душанбе, «Адиб» 2007.
Таҳияи қолаби электронӣ: «shuk»


Фи-л-ҳифзи-л-аснони-л-мутаҳаррика (дар нигоҳ доштани дандонҳои ҷунбанда)

Киро гардад зи дарди сахт дандон,
Чунон дандони хӯрда низ ҷунбон.
Бибояд варду сакку саъду гулнор,
Аз ин ҳар доруе ҷузве ба миқдор.
Зи ҷузве нимаи шабби ямонӣ
Бибояд суд зӣ дандон расонӣ.
Бимолӣ асли он дандони дардаш,
Ки ин дору тавонад сахт кардаш.
Вагарна афсу газмозак ва калканд
Табоширу шибу гулнор бипсанд.
Ҳама як-як бисою бар ҳамон рез,
Ба оби мурд з-ӯ ақрос омез.
Ба ҳар вақте ки дандон гашт ҷунбон,
Аз ӯ дар мол гӯ дар асли дандон.
Дигар гулбарг ҷӯӣ ё табошир,
Бисояш нарму андар дарди вай гир.
Набояд алк хоидан-ш бисёр,
К-аш он гаҳ беш гардад дарду озор...

<< Саҳифаи пештара | Мундариҷа | Саҳифаи дигар >>
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ