Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk

Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ

Таҳияи матн ва луғату тавзеҳот аз Худоӣ Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов. Душанбе, «Адиб» 2007.
Таҳияи қолаби электронӣ: «shuk»


Тадбири гармова

Ба гармова - дарун донӣ шудан ту,
Ва он ҷо - дар ҳаме донӣ будан ту.
Биёмӯзу бигӯ мар мардумонро,
Насиҳатрову на суду зиёнро.
Касе, к-ӯ лоғар асту гар низор аст,
Вагар ӯ бода хӯрду бохумор аст.
Чу хоҳад назди гармова биёяд,
Ба тан - дар ранҷу на иллат физояд.
Ва равшан чашм гардад табъи ӯ нарм,
Паю рагҳои сарди ӯ шавад гарм.
Яке гармоваи на гарму на сард
Бибояд ҷусту зуд оҳанги ӯ кард.
Набояд к-аш бурун ояд хух аз тан,
На бисёре ба гармова нишастан.
Ва оби гарм гӯ бар тан ҳамерез,
В-аз ӯ таррӣ ба ҷисм - андар биянгез.
Пас он гаҳ оби сардаш суд дорад,
Ки як раҳ бар тани худ баргузорад.
Ба равған он гаҳе ту тан бияндой,
Бишӯю он гаҳе з-он ҷо бурун ой.
Ҳар он кас к-ӯ зи сафро барх дорад,
Даҳан гӯӣ ҳамеша талх дорад.
Мар ӯро гар ба гармова ҳаво буд,
Чунин к-аш васф кардам ман, раво буд.
Вагар фарбеҳ касеро бо рутубат
Ба гармова шудан бошад-ш рағбат,
Чунон беҳ, к-ӯ шавад дар хонаи гарм,
Нишинад, то шавад рагҳои ӯ нарм.
Равад бисёр хай з-ӯ, то-ш балғам
Шикаста дораду лахте шавад кам.
Пас он гаҳ бӯраву ушнон биҷӯяд,
Чунон беҳ, к-ӯ бад-он сарро бишӯяд.
Дақиқӣ боқило дар тан-ш молад,
Ба гармова шудан чунин сиголад.
Зи оби гарм бар тан баргуморад,
Зи оби сард танро дур дорад.
Пас он гаҳ хештанро гӯ ба равған
Зи сар то пой дар молиш ҳама тан.
Зи гармова шавад таррӣ зи тан кам,
Ва кам гардад зи меъда низ балғам.
Ва тан з-ӯ тар бигардад, хоб орад,
Ва чизе, к-ӯ хурад, некаш гуворад.
Ва гармова биёрад мондагиро,
Бияндӯзад ба тан - бар зиндагиро.
Ва меъда з-ӯ ситонад низ нерӯ,
Ва тан гардад латифу нарму некӯ.
Ҳунар гуфта шудаш, то айб ҷӯям,
Ва лахте ман зи айби ӯ бигӯям.

<< Саҳифаи пештара | Мундариҷа | Саҳифаи дигар >>
Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ