Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ  
Феҳрист
Намоишгоҳ
WWW.rudaki.tk


Он гурунҷу он шакар бардошт пок
В-андар он дастори он зан баст хок.
Боз кард аз хоб занро нарму х(в)аш,
Гуфт: “Дуздонанд!”-у омад пойпаш.
Он зан аз дӯкон фуруд омад чу бод,
Пас фаларзангаш ба даст-андар ниҳод.
Шӯй бикшод он фаларзаш хок дид,
Кард занро бонгу гуфташ: «Эй палид!»

Ашъор | Интишорот | Намоишгоҳ